لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (12)
تالیف (4)
ترجمه (10)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت برای کودکان
گردآورنده:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
2- نگاهی به ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:نبی‌الله رشنو ؛ نويسنده:همایون حمیدی‌فراهانی ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاء‌الهی - مرکز ملی جهانی شدن - دیویی: 330.120955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 7 -4-92994-600-978 انتخاب
3- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 12000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
4- بازیافت برای کودکان
گردآورنده:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
5- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 14000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
6- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1394 - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
7- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
8- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 10000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
9- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 9000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
10- بازیافت برای کودکان
گردآورنده:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2