لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (12)
تالیف (4)
ترجمه (10)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1394 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
2- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
3- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
4- نگاهی به ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:نبی‌الله رشنو ؛ نويسنده:همایون حمیدی‌فراهانی ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاء‌الهی - مرکز ملی جهانی شدن - دیویی: 330.120955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -4-92994-600-978 انتخاب
5- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
6- بازیافت برای کودکان
گردآورنده:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
7- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
8- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
9- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
10- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2