لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من مدرسه نمیام: داستانی در خصوص ترس
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -4-95172-622-978 انتخاب
2- نخور شاید تموم شه! داستان مربوط به عادت‌های بد
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -6-95274-622-978 انتخاب
3- من خیلی پر انرژی‌ام: داستان در خصوص پیش‌فعال بودن کودکان
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 0 -5-95274-622-978 انتخاب
4- پدرم اسباب‌کشی می‌کنه
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:ولکان آکمشه - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -3-95274-622-978 انتخاب
5- ویتامین‌ها: داستان مربوط به: غذاهای سالم
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 641.18 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 8 -0-95172-622-978 انتخاب
6- من ریاضی دوست ندارم: داستان مربوط به ترس از ریاضی
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -6-95172-622-978 انتخاب
7- شپش دردسرساز: داستان مربوط به مراقبت از سلامت شخصی
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:ولکان آکمشه - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -5-95172-622-978 انتخاب
8- من بامیه دوست ندارم: داستان‌های مربوط به انتخاب غذا
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -1-95274-622-978 انتخاب
9- من تفاوت‌ها رو می‌فهمم: داستان مربوط به پذیرش تغییرها
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 4 -8-95172-622-978 انتخاب
10- تمیز بشم عزیز بشم
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -0-95274-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2