لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من ریاضی دوست ندارم: داستان مربوط به ترس از ریاضی
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -6-95172-622-978 انتخاب
2- بین من و مامان نیا! داستانی مربوط به حسادت کودکان نسبت به برادر و خواهر کوچک
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 9 -3-95172-622-978 انتخاب
3- نخور شاید تموم شه! داستان مربوط به عادت‌های بد
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -6-95274-622-978 انتخاب
4- من مدرسه نمیام: داستانی در خصوص ترس
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -4-95172-622-978 انتخاب
5- من بامیه دوست ندارم: داستان‌های مربوط به انتخاب غذا
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -1-95274-622-978 انتخاب
6- وقتی رختخوابم خیس شد: داستان‌های مربوط به خیس کردن شلوار
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -2-95172-622-978 انتخاب
7- پدرم اسباب‌کشی می‌کنه
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:ولکان آکمشه - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -3-95274-622-978 انتخاب
8- عروسک‌های پارچه‌ای
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -4-95274-622-978 انتخاب
9- ویتامین‌ها: داستان مربوط به: غذاهای سالم
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 641.18 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 8 -0-95172-622-978 انتخاب
10- نمی‌خوام بخوابم: داستان مربوط به خواب راحت
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:مورات بین‌گول - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 6 -0-95297-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3