لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذری بر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی روستایی
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - دیویی: 342.5509 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -20-6046-622-978 انتخاب
2- درآمدی بر مبانی نظری و پیشینه جابجایی روستاها
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - دیویی: 307.72 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -12-6046-622-978 انتخاب
3- دستنوشته‌های یک روستایی
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - دیویی: 307.14120955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -18-6046-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1