لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزی که بابا عضو تیم فوتبال‌مان شد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فرهانی ؛ تصويرگر:مایک لاوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 6 -0038-01-622-978 انتخاب
2- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
3- روزی که بابا عضو تیم فوتبال‌مان شد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فرهانی ؛ تصويرگر:مایک لاوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 6 -0038-01-622-978 انتخاب
4- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
5- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 200000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1