لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پینگو
نويسنده:براندن مال ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ تصويرگر:براندن دورمن - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 6 -532-462-600-978 انتخاب
2- طناب نامریی
نويسنده:پاتریس کارست ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:زهراسادات رضوی - مهرسا،مهر و ماه نو - دیویی: 823.92 - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 9 -72-9890-600-978 انتخاب
3- پینگو
نويسنده:براندن مال ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ تصويرگر:براندن دورمن - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 190000 ریال - 6 -532-462-600-978 انتخاب
4- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
5- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 280000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
6- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1