لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 100 ویروس و آنتی‌بیوتیک زندگی مشترک
نويسنده:حمیدرضا اشرفی ؛ ويراستار:هانیه سعدی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 158.2 - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -98-7098-600-978 انتخاب
2- 100 پند آنتونی رابینز برای زندگی بهتر
گردآورنده:هانیه سعدی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 150 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -80-7098-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1