لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 13000 ریال - 1 -24-7357-964-978 انتخاب
2- تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 302.404 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - 5 -68-8134-964 انتخاب
3- تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.55023 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14000 ریال - 8 -13-8134-964 انتخاب
4- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 196 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 21000 ریال - 1 -24-7357-964-978 انتخاب
5- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 172 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 16000 ریال - 1 -24-7357-964-978 انتخاب
6- آن سوی آفتاب: مروری بر شخصیت و زندگی خصوصی امام خمینی (ره)
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 180 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 9 -24-7357-964 انتخاب
7- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8000 ریال - 9 -24-7357-964 انتخاب
8- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 192 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 28000 ریال - 1 -24-7357-964-978 انتخاب
9- آن سوی آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0842092 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 ریال - 1 -24-7357-964-978 انتخاب
10- بررسی تطبیقی کار ویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا
نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.5505 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -156-419-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1