لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوژمانە: چه‌ند ویررایی په‌ی ژیونایو شیعره‌ی هه‌ورامیانی
نويسنده:رئوف محمودپور - زایه‌له - دیویی: 8fa9.21 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -08-6200-622-978 انتخاب
2- گوژمانە: چه‌ند ویررایی په‌ی ژیونایو شیعره‌ی هه‌ورامیانی
نويسنده:رئوف محمودپور - زایه‌له - دیویی: 8fa9.21 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -08-6200-622-978 انتخاب
3- ئاوه‌زیار
گردآورنده:کورش امینی ؛ گردآورنده:رئوف محمودپور - زایه‌له - دیویی: 398.095544375 - 120 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -29-6200-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1