لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (133)
تالیف (57)
ترجمه (141)
تهران (198)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (198) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عطار
نويسنده:مسعود علیا - مدرسه - دیویی: 8fa1.23 - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -854-353-964 انتخاب
2- هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی
نويسنده:جوئل واینسهایمر ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 121.68092 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 660 نسخه - 110000 ریال - 5 -373-311-964-978 انتخاب
3- خودسنجی ابعاد مشارکتی نظارت و ارزشیابی پروژه
مترجم:علیرضا کاشانی ؛ ويراستار:مسعود علیا - نشر فرازان - دیویی: 307.72 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 9500 ریال - 9 -6-90708-964 انتخاب
4- غزلیات شیرین شمس تبریزی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ بازنويسي:مسعود علیا ؛ تصويرگر:محمدمهدی طباطبایی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.31 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3500 نسخه - 25000 ریال - 2 -148-349-964-978 انتخاب
5- غزلیات شیرین شمس تبریزی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ بازنويسي:مسعود علیا ؛ نقاش:محمدمهدی طباطبایی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.31 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3100 نسخه - 17000 ریال - 964-349-148-X انتخاب
6- غزلیات شیرین سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ گردآورنده:مسعود علیا - پیدایش - دیویی: 8fa1.31 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3100 نسخه - 20000 ریال - 7 -213-349-964-978 انتخاب
7- گلستان، بوستان و غزلیات خواندنی سعدی
بازنويسي:جعفر ابراهیمی ؛ بازنويسي:مسعود علیا ؛ تصويرگر:فرشید شفیعی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 370000 ریال - 8 -948-349-964-978 انتخاب
8- الفبای فلسفه
نويسنده:نایجل واربرتون ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 100 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 28000 ریال - 8 -503-311-964 انتخاب
9- الفبای فلسفه
نويسنده:نایجل واربرتون ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 100 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 6 -503-311-964-978 انتخاب
10- الفبای فلسفه
نويسنده:نایجل واربرتون ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 100 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 6 -503-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20