لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- النقد و المكاتب الادبيه
نويسنده:مصطفی جوانرودی ؛ ويراستار:قادر قادری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 801.95 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 110000 ریال - 3 -0573-14-964-978 انتخاب
2- اعجاز بلاغی "تقدیم و تاخیر" در قرآن کریم
نويسنده:قادر قادری - احسان - دیویی: 297.153 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 140000 ریال - 4 -411-349-600-978 انتخاب
3- النقد و المكاتب الادبيه
نويسنده:مصطفی جوانرودی ؛ ويراستار:قادر قادری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 801.95 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -0573-14-964-978 انتخاب
4- آرایه‌های بلاغی قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:قادر قادری - احسان - دیویی: 297.153 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 7 -311-349-600-978 انتخاب
5- النقد و المكاتب الادبيه
نويسنده:مصطفی جوانرودی ؛ ويراستار:قادر قادری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 801.95 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -0573-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1