لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعجاز بلاغی "تقدیم و تاخیر" در قرآن کریم
نويسنده:قادر قادری - احسان - دیویی: 297.153 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -411-349-600-978 انتخاب
2- آرایه‌های بلاغی قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:قادر قادری - احسان - دیویی: 297.153 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 7 -311-349-600-978 انتخاب
3- النقد و المکاتب الادبیه
نويسنده:مصطفی جوانرودی ؛ ويراستار:قادر قادری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 801.95 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 110000 ریال - 3 -0573-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1