لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (17)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
2- تغییرات کوچک، نتایج چشمگیر خرده عادت‌ها: راهی آسان و ثابت شده برای ایجاد عادت‌های خوب و ترک عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:محبوبه سلیمانی‌درچه - عالی‌تبار - دیویی: 155.24 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 7 -28-6153-622-978 انتخاب
3- عادت‌های اتمی
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:روزبه ملک‌زاده ؛ مترجم:شمس‌الدین باپیری - پردیس آباریس - دیویی: 155.24 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 440000 ریال - 8 -8-95314-622-978 انتخاب
4- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1399 - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
5- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
6- عادت‌های اتمی: تغییرهای کوچک، نتیجه‌های بزرگ ساده‌ترین و موثرترین روش‌ها برای ایجاد عادت‌های مثبت و سازنده و رها شدن از عادت‌های منفی و مخرب
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:علیرضا غلامی ؛ مترجم:محمدرضا غلامی - آتیسا - دیویی: 155.24 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 480000 ریال - 7 -78-6611-622-978 انتخاب
7- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
8- عادت‌های اتمی: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و ترک عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم: موسسه ترجمیک - آدینه - دیویی: 155.24 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 120000 ریال - 3 -95-8610-600-978 انتخاب
9- عادت‌های اتمی: یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد (تغییرات کوچک، نتایج قابل توجه)
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:هادی بهمنی ؛ ويراستار:مصطفی طرسکی - نوین توسعه - دیویی: 155.24 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -70-8738-600-978 انتخاب
10- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3