لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ خاص علوم سیاسی (در برگیرنده کلیه اصطلاحاتی که‌به "ایسم" ختم می‌شوند)
نويسنده:حسن علیزاده ؛ مقدمه:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 320.03 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 13000 ریال - 9 -39-6176-964 انتخاب
2- قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان
نويسنده:حسن علیزاده - میثاق عدالت،سهادانش - دیویی: 346.5504363 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 19000 ریال - 1 -0-95785-964 انتخاب
3- اصول ساختمان داده‌ها در ++C
نويسنده:حسن علیزاده - راز دانش - دیویی: 005.446 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 2 -14-8361-964 انتخاب
4- حقوق تجارت
گردآورنده:حسن علیزاده - سنجش‌اول - دیویی: 346.5507 - 214 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 0 -53-8318-964 انتخاب
5- فرهنگ خاص علوم سیاسی (دربرگیرنده کلیه اصطلاحاتی که به "ایسم" ختم می‌شوند)
نويسنده:حسن علیزاده ؛ مقدمه:صادق زیبا‌کلام - روزنه - دیویی: 320.03 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 40000 ریال - 9 -39-6176-964 انتخاب
6- کاربرد Arc view (آرک ویو) در زمین‌شناسی
نويسنده:حسن علیزاده ؛ نويسنده:سکینه شیری - ابتکار دانش،گنج عرفان - دیویی: 910.285 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 7 -059-111-600-978 انتخاب
7- برنامه‌نویسی مبتنی بر وب
نويسنده:حسن علیزاده - کتاب مرو،شرکت ناقوس اندیشه - دیویی: 005.276 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 0 -00-2878-964-978 انتخاب
8- مجموعه مقالات حقوقی پیرامون تعارض قوانین در اموال و اسناد
نويسنده:ناصر ایرانی ؛ نويسنده:تورج جمشیدی ؛ نويسنده:مجتبی خسروی - جنگل،جاودانه - دیویی: 332.642 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -155-316-600-978 انتخاب
9- آموزش پیشرفته شیمی پیش‌دانشگاهی (1) (رشته‌ی تجربی و ریاضی)
نويسنده:حسن علیزاده - آریا زمین - دیویی: 540.76 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 32000 ریال - 7 -66-8796-964-978 انتخاب
10- اصول ساختمان داده‌ها در ++C
نويسنده:حسن علیزاده - شرکت 48داستان،زانیس - دیویی: 005.446 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 49000 ریال - 4 -299-377-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2