لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (90)
تالیف (112)
ترجمه (19)
تهران (109)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور سه‌تار: دوره‌ی ابتدایی
نويسنده:حسین علیزاده ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 180000 ریال - 1 -26-802604-0-979 انتخاب
2- بوسه‌های باران
شاعر:حسین علیزاده - موسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2 -58-802604-0-979 انتخاب
3- لطف تمبک: آموزش ریتم به کودکان به کمک شعر
نويسنده:لیلا حکیم‌الهی ؛ زيرنظر:حسین علیزاده ؛ نقاش:محمد حمزه - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.65 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 58000 ریال - 0 -49-6409-964 انتخاب
4- لطف تمبک: آموزش ریتم به کودکان به کمک شعر
نويسنده:لیلا حکیم‌الهی ؛ زيرنظر:حسین علیزاده ؛ تصويرگر:محمد حمزه - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - دیویی: 789.65 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 950000 ریال - 6 -47-802604-0-979 انتخاب
5- چالش‌هایی با مشاوره و روان‌درمانی (نقد مشاوره و روان‌درمانی در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم)
نويسنده:الکس هوارد ؛ مترجم:محمدرضا تمسکی ؛ مترجم:حسین علیزاده - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 158.3 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 16000 ریال - 5 -111-451-964 انتخاب
6- ده قطعه برای تار
نويسنده:حسین علیزاده - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.72 - 36 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
7- دستور سه‌تار: دوره‌ی ابتدایی
نويسنده:حسین علیزاده ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 28000 ریال - 4 -33-6409-964 انتخاب
8- دستور سه‌تار: دوره‌ی ابتدایی
نويسنده:حسین علیزاده ؛ ويراستار:محمد افتخاری - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 75000 ریال - 1 -26-802604-0-979 انتخاب
9- قلب زمانه: بررسی زندگی و آثار جبران خلیل جبران به انضمام برخی از تصاویر و نقاشی‌ها
نويسنده:جمیل جبر ؛ نويسنده:جعفر مویدشیرازی ؛ نويسنده:جلال‌الدین فارسی - کلیدر - دیویی: 892.785 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 20000 ریال - انتخاب
10- دستور تار و سه‌تار: دوره‌ی متوسطه
نويسنده:حسین علیزاده ؛ ويراستار:لیلا حکیم‌الهی ؛ ويراستار:فریبرز عزیزی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.723 - 154 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 240000 ریال - 6 -92-802604-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14