لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (8)
تالیف (26)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در مکتب علی علیه‌السلام:شامل فرازهائی از نهج البلاغه نمونه‌هائی از تجزیه و ترکیب، قواعدی از صرف و نحو
شارح:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.9515 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 1 -332-350-964 انتخاب
2- ترجمه نهج البلاغه
مترجم:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.9515 - 382 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 4 -879-360-964 انتخاب
3- کعبه آمال، یا، زندگانی چهارده معصوم
نويسنده:عمران علیزاده - ستاره - دیویی: 297.95 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 3400 ریال - 8 -2-91424-964 انتخاب
4- ترجمه نهج البلاغه
مترجم:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.9515 - 750 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 6 -878-360-964 انتخاب
5- در ثمین "تفسیر سوره حمد و توحید"
نويسنده:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.17 - 50 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 3 -8349-06-964 انتخاب
6- پیدایش اولین‌ها
گردآورنده:عمران علیزاده - هادی - دیویی: 030 - 268 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
7- قائم مهدی (ع) در خطبه غدیر
نويسنده:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.452 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 2000 ریال - 1 -1283-04-964-978 انتخاب
8- فرهنگ اصطلاحات فقهی
نويسنده:عمران علیزاده - - دیویی: 297.3 - 80 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
9- خضر جاودان
نويسنده:عمران علیزاده - عمران علیزاده - دیویی: 297.156 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 964-06-4174-X انتخاب
10- طلایه‌داران آفتاب: ابوذر غفاری، عمار یاسر، سلمان فارسی، مقداد کندی
گردآورنده:عمران علیزاده - رسالت - دیویی: 297.94 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -24-6838-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3