لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من چرا این جوری‌ام!
نويسنده:جانان کین ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پرتقال - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 190000 ریال - 8 -538-462-600-978 انتخاب
2- من چرا این جوری‌ام!
نويسنده:جانان کین ؛ مترجم:نسرین وکیلی - پرتقال - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 8 -538-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1