لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت اجرایی پسماند
نويسنده:بهزاد نیکخواه - دبیر - دیویی: 628.44068 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 2 -00-6486-622-978 انتخاب
2- شتر صالح
نويسنده:معصومه عابدی‌نیا ؛ مترجم:بهزاد نیکخواه ؛ تصويرگر:مرتضی حیدری - اروانه - دیویی: 297.168 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -7-98082-600-978 انتخاب
3- اصحاب بهشت
نويسنده:معصومه عابدی‌نیا ؛ مترجم:بهزاد نیکخواه ؛ تصويرگر:مرتضی حیدری - اروانه - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 0 -5-98082-600-978 انتخاب
4- عزیر و الاغش
نويسنده:معصومه عابدی‌نیا ؛ مترجم:بهزاد نیکخواه ؛ تصويرگر:مرتضی حیدری - اروانه - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -8-98082-600-978 انتخاب
5- گاو بنی‌اسرائیل
نويسنده:معصومه عابدی‌نیا ؛ مترجم:بهزاد نیکخواه ؛ تصويرگر:مرتضی حیدری - اروانه - دیویی: 297.156 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 8 -9-98082-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1