لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رو به ماه (مجموعه غزل)
شاعر:پروین جاویدنیا - پروین جاویدنیا - دیویی: 8fa1.62 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 9 -0744-00-622-978 انتخاب
2- بر بال رویا
شاعر:پروین جاویدنیا - فرهنگستان ادب - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 7 -5-95239-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1