لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بر بال رویا
شاعر:پروین جاویدنیا - فرهنگستان ادب - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -5-95239-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1