لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشتمل بر: قانون برگزاری مناقصات مصوب ...
تدوين:سارا محمدنبی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55023 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 170000 ریال - 1 -61-8804-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 498 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500000 ریال - 0 -42-8804-600-978 انتخاب
3- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -67-8804-600-978 انتخاب
4- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ...
تدوين:مریم عامری ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ تدوين:سعید محمدی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 0 -55-8804-600-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات مربوط
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.550277 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 320000 ریال - 7 -69-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 2 -64-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -63-8804-600-978 انتخاب
8- مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550000 ریال - 8 -62-8804-600-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیحی قانون تجارت ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 330000 ریال - 9 -36-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1