لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.043 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 210000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
2- محصولات بیوانرژی (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی ؛ نويسنده:محسن سلیمانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 662.88 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 260000 ریال - 9 -0641-14-964-978 انتخاب
3- محصولات بیوانرژی (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی ؛ نويسنده:محسن سلیمانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 662.88 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 9 -0641-14-964-978 انتخاب
4- منابع انرژی تجدیدپذیر
نويسنده:محسن سلیمانی ؛ نويسنده:گل‌محمد خوب‌بخت ؛ نويسنده:مصطفی کیانی‌ده‌کیانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 621.043 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 175000 ریال - 3 -0531-14-964-978 انتخاب
5- سامانه‌های خبره و فازی (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:آیدین سلیمی‌اصل ؛ نويسنده:اسماعیل صیدی ؛ نويسنده:شیما سلطانزاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 006.33 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 270000 ریال - 5 -0649-14-964-978 انتخاب
6- سامانه‌های خبره و فازی (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی)
نويسنده:آیدین سلیمی‌اصل ؛ نويسنده:اسماعیل صیدی ؛ نويسنده:شیما سلطانزاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 006.33 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 5 -0649-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1