لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (180)
تالیف (119)
ترجمه (151)
تهران (32)
شهرستان (238)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (270) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه لمعه دمشقیه
نويسنده:محمدبن‌مکی شهیداول ؛ مترجم:علی شیروانی ؛ مترجم:محسن غرویان - دارالفکر - دیویی: 297.342 - 352 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1382 - 19500 ریال - 1 -05-6012-964 انتخاب
2- ترجمه و تبیین مکاسب
نويسنده:مرتضی‌بن‌محمدامین انصاری ؛ مترجم:محسن غرویان - دارالفکر،اندیشه مولانا - دیویی: 297.372 - 304 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 42500 ریال - 2 -94-2611-964-978 انتخاب
3- ترجمه اصول فقه
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مترجم:محسن غرویان ؛ مترجم:علی شیروانی - دارالفکر - دیویی: 297.312 - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 42500 ریال - 8 -57-6012-964-978 انتخاب
4- از مناظره چه باک؟ !
نويسنده:محسن غرویان - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 297.076 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 ریال - 9 -66-6740-964 انتخاب
5- دروس فی علم الاصول
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ گردآورنده:عبدالجواد ابراهیمی ؛ گردآورنده:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - دیویی: 297.312 - 152 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 95000 ریال - 1 -64-7669-964-978 انتخاب
6- آموزش منطق: دوره مختصر
نويسنده:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - دیویی: 160 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 19000 ریال - 0 -48-5976-964 انتخاب
7- صحیفه سجادیه موضوعی
تدوين:محسن غرویان ؛ تدوين:عبدالجواد ابراهیمی‌فر - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.774 - 928 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 40000 ریال - 6 -74-7030-964 انتخاب
8- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مترجم:علی شیروانی ؛ شارح:غلامرضا فیاضی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - دیویی: 160 - 608 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 210000 ریال - 7 -91-7669-964-978 انتخاب
9- شرح برهان شفا (جلد 1 و 2): مشکات
نويسنده:محسن غرویان ؛ شارح:محمدتقی مصباح‌‌یزدی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 616 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 60000 ریال - 5 -194-411-964-978 انتخاب
10- ترجمه و تبیین مکاسب
نويسنده:مرتضی‌بن‌محمدامین انصاری ؛ مترجم:محسن غرویان - دارالفکر - دیویی: 297.372 - 300 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2 -94-2611-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27