لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پریزاد
نويسنده:عیسی غریبی‌کلیبر ؛ ويراستار:علی کاتبی ؛ ويراستار:احمدعلی ساعت‌نیا - مرکز فرهنگی‌ آبا - دیویی: 8fa3.62 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7500 نسخه - 12000 ریال - 1 -93-5610-964 انتخاب
2- پریزاد
نويسنده:عیسی غریبی‌کلیبر - مرکز فرهنگی‌ آبا - دیویی: 8fa3.62 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 1 -93-5610-964 انتخاب
3- آنامیزسن قره داغ
نويسنده:عیسی غریبی‌کلیبر - کلیبر - دیویی: 894 - 29 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
4- پریزاد
نويسنده:عیسی غریبی‌کلیبر - مرکز فرهنگی‌ آبا - دیویی: 8fa3.62 - 420 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 1 -93-5610-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1