لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنت‌های تاریخی در قرآن کریم
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ مترجم:سیدجلال میرآقایی ؛ ويراستار:سعید فلاحی - دارالصدر - دیویی: 297.171 - 247 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - انتخاب
2- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 155 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 8 -123-531-964-978 انتخاب
3- تمثیلات اعتقادی، علمی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 199 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 3 -102-531-964-978 انتخاب
4- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 156 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 6 -127-531-964-978 انتخاب
5- حسابداری صنعتی 1
نويسنده:محمدرضا عباس‌زاده ؛ نويسنده:ریحانه عنایتی‌طائبی ؛ ويراستار:سعید فلاحی - مرندیز - دیویی: 657.42 - 294 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 185000 ریال - 2 -315-106-600-978 انتخاب
6- تمثیلات اعتقادی، علمی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 200 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -102-531-964-978 انتخاب
7- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 156 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 6 -127-531-964-978 انتخاب
8- علوم قرآن
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر ؛ مترجم:سیدجلال میرآقایی ؛ ويراستار:سعید فلاحی - دارالصدر - دیویی: 297.171 - 160 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 8 -79-5860-964-978 انتخاب
9- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 156 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 8 -123-531-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1