لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(98)
چاپ مجدد (174)
تالیف (230)
ترجمه (42)
تهران (268)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (200)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (272) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلبان کوچولو
نويسنده:داوود غفارزادگان ؛ تصويرگر:راحله برخورداری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 25000 ریال - 5 -105-417-964-978 انتخاب
2- راز قتل آقامیر و داستان‌های دیگر
نويسنده:داوود غفارزادگان - ثالث - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 2 -098-405-600-978 انتخاب
3- ساعی از قعر گمنامی تا قله قهرمانی
نويسنده:فریدون حیدری‌ملک‌میان ؛ ويراستار:داوود غفارزادگان - سبزخامه - دیویی: 796.8153097 - 88 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -71-8271-964-978 انتخاب
4- گلی برای ساقه سبز
نويسنده:داوود غفارزادگان ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:عطیه مرکزی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 ریال - 9 -053-417-964 انتخاب
5- چرا؟
نويسنده:کتی اسمیت ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:علیرضا توکلی‌صابری - مدرسه - دیویی: 507 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 4000 ریال - 6 -067-385-964 انتخاب
6- گلی برای ساقه سبز
نويسنده:داوود غفارزادگان ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:عطیه مرکزی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 250 ریال - انتخاب
7- فراموشان: داستانی از واقعه کربلا
نويسنده:داوود غفارزادگان - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 297.9534 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 964-417-108-X انتخاب
8- زیر شمشیر غمش ...
نويسنده:داوود غفارزادگان ؛ ويراستار:حمید گروگان - مدرسه - دیویی: 297.68 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 8000 ریال - 4 -631-436-964-978 انتخاب
9- پرواز درناها: رمان نوجوانان
نويسنده:داوود غفارزادگان - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 8 -927-337-964-978 انتخاب
10- امروز و دگر روز و سوم روز (گزیده تذکره الاولیاء)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:داوود غفارزادگان - کتاب نیستان - دیویی: 297.892 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 190000 ریال - 6 -042-208-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28