لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
2- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1