لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
2- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
3- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
5- شناسنامه شهید مصطفی چمران
گردآورنده:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0843092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 6 -11-6745-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1