لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استراتژی‌های آلفا: شناخت استراتژی، ریسک و ارزش در سازمان
نويسنده:آلن کندی ؛ مترجم:مهدی گازر ؛ مترجم:تامس‌ای. کندی - پرتوک - دیویی: 658.4012 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 4 -38-8782-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1