لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت اجتماعی: الگوی مهندسی رنسانس ایرانی (بازشناخت آفات مهلک سرزمینی ایران)
نويسنده:احمد علینقی - آرنا - دیویی: 301.0955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -797-356-600-978 انتخاب
2- مدیریت دولتی با مفاهیم ساخت‌گرایی: با رهیافتی به پارس کهن
نويسنده:احمد علینقی - هنرهای تجسمی - دیویی: 658.400955 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 9 -9-94656-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1