لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی درسی در ایران معاصر (مبانی و مولفه‌ها)
نويسنده:محمدامین فرشیان ؛ نويسنده:محمدرضا پراز ؛ نويسنده:ثریا میرزائی - جوهر حیات - دیویی: 658.4020 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -94-8700-600-978 انتخاب
2- تحلیل و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی درسی در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:منیره فتاحی ؛ نويسنده:ثریا میرزائی ؛ نويسنده:محمدرضا پراز - جوهر حیات - دیویی: 378.1990955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -92-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1