لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران
نويسنده:عابدین یاری - جوهر حیات - دیویی: 343.5507869 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 0 -89-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1