لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (87)
تالیف (104)
ترجمه (14)
تهران (93)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفره‌آرایی آسان با غذاهای خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 642.6 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 ریال - 5 -09-7751-964 انتخاب
2- غذای بدون گوشت آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.5636 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3500 ریال - 8 -92-5623-964 انتخاب
3- اردورهای آسان و خوشمزه
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.812 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 6500 ریال - 4 -25-7751-964-978 انتخاب
4- آشپزی در خانه (آشپزی روز خانواده)
نويسنده:افسانه فائقی - زرقلم - دیویی: 641.59 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 20000 ریال - 9 -40-6953-964 انتخاب
5- پیتزاها و همبرگرهای آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.824 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 ریال - 2 -22-7751-964 انتخاب
6- آشها و پتاژهای آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.813 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 6000 ریال - 6 -20-7751-964 انتخاب
7- غذای تخم‌مرغ آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.3754 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 964-5623-88-X انتخاب
8- مایکروفر برای غذاهای آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.5882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 ریال - 2 -19-7751-964 انتخاب
9- دانستنیهایی برای یک زن خانه‌دار
نويسنده:پیر آگوست ؛ نويسنده:باربارا چندلر ؛ مترجم:افسانه فائقی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 640 - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1391 - 165000 ریال - 3 -73-5750-964 انتخاب
10- دسرهای آسان و خوشمزه و مفید
نويسنده:افسانه فائقی ؛ ويراستار:کاظم فائقی - طلایه - دیویی: 641.86 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3500 ریال - 1 -90-5623-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12