لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودت را رها کن: کمتر فکر و خیال کن و از زندگیت لذت ببر
نويسنده:گری‌جان بیشاپ ؛ زيرنظر:مهرداد مهاجر ؛ مترجم:بهاره قنادزاده - معیار اندیشه - دیویی: 158.1 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 3 -75-5462-600-978 انتخاب
2- خانه درختی 65 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ تصويرگر:تری دنتون - آوای ونداد - دیویی: 823.914 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 9 -14-6316-622-978 انتخاب
3- حیوانات جادویی: سورپرایز پتر
نويسنده:کاترین کالنگولا ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:مرضیه غفاریان‌مشکین - آوای اندیشه - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 8 -92-8580-600-978 انتخاب
4- رازی برای بری
نويسنده:کاترین کالنگولا ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:مرضیه غفاریان‌مشکین - آوای اندیشه - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 5 -93-8580-600-978 انتخاب
5- خانه درختی 78 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:نسرین‌نوش امینی - آوای ونداد - دیویی: 823.914 - 374 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 0 -17-6316-622-978 انتخاب
6- دنسا، بهترین دامپزشک!
نويسنده:کاترین کالنگولا ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:مرضیه غفاریان‌مشکین - آوای اندیشه - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 4 -90-8580-600-978 انتخاب
7- خانه درختی 91 طبقه: سوتی‌های پرستاری از بچه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ تصويرگر:تری دنتون - آوای ونداد - دیویی: 823.914 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 6 -15-6316-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1