لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقا
نويسنده:معصومه مرادی‌مرام - آوای چلچله (چهل میقات سابق) - دیویی: 8fa3.62 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 0 -51-8741-600-978 انتخاب
2- آقا
نويسنده:معصومه مرادی‌مرام - آوای چلچله - دیویی: 8fa3.62 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 0 -51-8741-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1