لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (31)
تالیف (51)
ترجمه (2)
تهران (53)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پسر انسان به شرح موضوعی نقاشیهای میکل‌آنژ در نمازخانه سیستین
نويسنده:ساسان فاطمی - نشر نی - دیویی: 750 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2350 ریال - انتخاب
2- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:ساسان فاطمی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 3500 ریال - انتخاب
3- پیدایش موسیقی مردم‌پسند در ایران تاملی بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم پسند
نويسنده:ساسان فاطمی - ماهور - دیویی: 780.955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 12000 ریال - 7 -35-8772-964-978 انتخاب
4- سیاوش و سودابه
نويسنده:ساسان فاطمی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 0 -84-6049-964-978 انتخاب
5- فرهیختگی در محیط مردمی: غزل‌خوانی تهرانی و بسترهای فرهنگی - اجتماعی آن
نويسنده:ساسان فاطمی - ماهور - دیویی: 789.36 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 3 -75-8772-964-978 انتخاب
6- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:ساسان فاطمی ؛ نقاش:محمدحسین تهرانی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 34 صفحه - (در2جلد ) - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1372 - 1350 ریال - انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:ساسان فاطمی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 4500 ریال - 964-6049-01-X انتخاب
8- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:ساسان فاطمی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1380 - 5500 ریال - 964-6049-01-X انتخاب
9- داستان ایرج
نويسنده:ساسان فاطمی - کورش - دیویی: 8fa3.62 - 30 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 4 -73-6049-964-978 انتخاب
10- مبانی نظری موسیقی ایرانی
نويسنده:حسین علیزاده ؛ نويسنده:هومان اسعدی ؛ نويسنده:مینا افتاده - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.67 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -22-8772-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6