لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(748)
چاپ مجدد (2288)
تالیف (1564)
ترجمه (1472)
تهران (3023)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (2817)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3036) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شب (جلدهای 1 تا 5)
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 320 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 9000 ریال - 2 -258-417-964 انتخاب
2- مسیح کردستان: داستان‌واره: یادمان سردار سرلشکر پاسدار "محمد بروجردی" فرمانده ...
به‌اهتمام:حسین فتاحی ؛ زيرنظر:سیدمحمدرضا مصطفوی - سامیر - دیویی: 955.083092 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - انتخاب
3- تونل زمان
نويسنده:لستر دل‌ری ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ ويراستار:حسین فتاحی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 ریال - 3 -171-417-964 انتخاب
4- از دکتر بپرس
نويسنده:پیتر روئن ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:حسین فتاحی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 610 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3500 ریال - 6 -094-417-964 انتخاب
5- عشق سالهای جنگ
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 12500 ریال - 3 -039-417-964 انتخاب
6- پرنده طلایی و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 4 -243-417-964 انتخاب
7- مشعل آبی و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 2 -244-417-964 انتخاب
8- راز کلبه جنگلی و دوازده قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 9 -246-417-964 انتخاب
9- افسانه سه برادر و نه قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 0 -245-417-964 انتخاب
10- سفیدبرفی و گل سرخ و هشت قصه دیگر
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 7 -247-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 304