لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (77)
تالیف (111)
ترجمه (11)
تهران (48)
شهرستان (74)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یوگا در اداره
نويسنده:مهدی فتحی - شهیدی پور - دیویی: 614.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7 -26-8919-964 انتخاب
2- پیشگیری و کنترل فشار خون و چربی خون
نويسنده:مهدی فتحی ؛ زيرنظر:ایرج ناظم - کتاب درمانی - دیویی: 616.132062 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -0-91950-964 انتخاب
3- میگرن و یوگا
نويسنده:مهدی فتحی - شهیدی پور - دیویی: 615.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 5 -22-6526-964 انتخاب
4- مهارت کنترل خشم
نويسنده:مهدی فتحی - شهیدی پور - دیویی: 152.47 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 9 -65-6526-964 انتخاب
5- مهارت ابراز وجود و جرات‌مندی
نويسنده:مهدی فتحی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد - شهیدی پور - دیویی: 153.8 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 7 -66-6526-964 انتخاب
6- پیشگیری و کنترل فشار خون و چربی خون
نويسنده:مهدی فتحی ؛ زيرنظر:ایرج ناظم - کتاب درمانی - دیویی: 616.132062 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -0-91950-964-978 انتخاب
7- بیماری‌های زنان و یوگا
نويسنده:مهدی فتحی ؛ نويسنده: موسسه پژوهشی فرهنگ بهداشت حسینی‌نژاد - شهیدی پور - دیویی: 615.5 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -12-8919-964 انتخاب
8- خروسی که می‌خواست با ارباب صحبت کند
نويسنده:مهدی فتحی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 33000 نسخه - 8000 ریال - 964-323-049-X انتخاب
9- فشار خون بالا و یوگا
نويسنده:مهدی فتحی - شهیدی پور - دیویی: 615.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -18-8919-964 انتخاب
10- چگونه قد بلند شویم
نويسنده:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:مهدی فتحی - کتاب درمانی - دیویی: 612.6 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -6-91285-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13