لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (21)
تالیف (20)
ترجمه (26)
تهران (25)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی و ورزش از منظر اسلام
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عشرت ایشان‌آقا ؛ نويسنده:الهام پوریامهر - سخن‌گو - دیویی: 297.637 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 2 -1-97535-600-978 انتخاب
2- حرکات اصلاحی
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عصمت دوستی ؛ نويسنده:حسین فلاح‌آزادبنی - استاد - دیویی: 616.7 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -00-6636-600-978 انتخاب
3- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
4- تمرینات انعطاف‌پذیری کل بدن
نويسنده:جی بلاهنیک ؛ مترجم:محمد ضمیری‌شیردل ؛ مترجم:مهرداد فتحی - بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -009-206-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش
نويسنده:کارن برچ ؛ نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:کیت جورج - شرکت جازیکا،شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 612.044 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -56-6904-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزشی زنان
نويسنده:مونا شانگلد ؛ نويسنده:گیب میرکین ؛ مترجم:مهرداد فتحی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.711083 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 199000 ریال - 2 -70-6467-600-978 انتخاب
7- آزمون‌های ارزیابی آسیب‌های ورزشی "اندام فوقانی"
نويسنده:ساندرا شولتس ؛ نويسنده:پگی هوگلوم ؛ نويسنده:دیویداچ. پرین - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 617.1027 - 140 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 8 -169-386-964-978 انتخاب
8- تمرینات انعطاف‌پذیری کل بدن
نويسنده:جی بلاهنیک ؛ مترجم:محمد ضمیری‌شیردل ؛ مترجم:مهرداد فتحی - بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 2 -009-206-964-978 انتخاب
9- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
10- راهنمای تصویری آناتومیکی آسیب‌شناسی ورزشی
نويسنده:مارک هاچینسون ؛ مترجم:مهرداد فتحی ؛ مترجم:محمد مسافری‌ضیاالدینی - استاد - دیویی: 617.1027 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 1 -86-6657-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5