لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (21)
تالیف (20)
ترجمه (26)
تهران (25)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایش تغذیه در ورزش
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:حسین قاسمی - سخن‌گو - دیویی: 613.202496 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 6 -03-6159-622-978 انتخاب
2- سرطان و ورزش
نويسنده:گئورگ اشتوبینگر ؛ مترجم:مهرداد فتحی ؛ مترجم:علیرضا دلپسند - سخن‌گو - دیویی: 616.99406 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 7 -5-97972-600-978 انتخاب
3- آسیب‌شناسی ورزشی ارشد 1
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عصمت دوستی ؛ نويسنده:حسن قادری - کیان قلم - دیویی: 617.1027 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 3 -5-93404-600-978 انتخاب
4- راهنمای کامل آسیب‌شناسی ورزشی
نويسنده:وینتر گریفیث ؛ مترجم:مهرداد فتحی ؛ ويراستار:علی سالیانی - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 617.1027 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 10000 ریال - 3 -545-333-964 انتخاب
5- فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش
نويسنده:کارن برچ ؛ نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:کیت جورج - شرکت جازیکا،شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 612.044 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 6 -56-6904-600-978 انتخاب
6- بیوشیمی فعالیت‌های ورزشی
نويسنده:رن موان ؛ نويسنده:مایکل گلیسون ؛ نويسنده:پائول گرین‌هاف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 33000 ریال - 9 -589-459-964-978 انتخاب
7- تمرینات انعطاف‌پذیری کل بدن
نويسنده:جی بلاهنیک ؛ مترجم:محمد ضمیری‌شیردل ؛ مترجم:مهرداد فتحی - بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 95000 ریال - 2 -009-206-964-978 انتخاب
8- آزمون‌های ارزیابی آسیب‌های ورزشی "اندام فوقانی"
نويسنده:ساندرا شولتس ؛ نويسنده:پگی هوگلوم ؛ نويسنده:دیویداچ. پرین - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 617.1027 - 140 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -169-386-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزشی و دما = Exercise physiology and temperature
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:مریم داستانی‌فاروجی ؛ نويسنده:مهسا سالخورد - سخن‌گو - دیویی: 612.044 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -0-98429-600-978 انتخاب
10- جایگاه کشتی با چوخه در اعتلای فرهنگ، اقتصاد و گردشگری
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:نجمه‌سادات شجاعان ؛ نويسنده:الهام پوریامهر - چهار درخت - دیویی: 796.812095582 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 4 -22-6105-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5