لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیر آسمانی به رنگ خون
نويسنده:مارک‌تی. سالیوان ؛ مترجم:ساسان گلفر ؛ ويراستار:سمیرا امیری - خوب - دیویی: 823.92 - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 690000 ریال - 3 -01-6983-622-978 انتخاب
2- زیر آسمان سرخ
نويسنده:مارک‌تی. سالیوان ؛ مترجم:نیما بیکی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 813.54 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -44-8120-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1