لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (105)
تالیف (3)
ترجمه (139)
تهران (138)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:اکبر معارفی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 365.34 - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 20000 ریال - 1 -3785-03-964-978 انتخاب
2- انسان در جستجوی معنای غایی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی ؛ ويراستار: کارگاه ویرایش کتاب پارسه - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 365.34 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 210000 ریال - 7 -45-5733-600-978 انتخاب
3- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 140000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
4- فریاد ناشنیده برای معنی (روان‌‌درمانی و انسان‌گرایی)
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:علی علوی‌نیا ؛ مترجم:مصطفی تبریزی - فراروان - دیویی: 150 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 105000 ریال - 5 -45-6135-964 انتخاب
5- انسان در جست وجوی معنا: درد و رنج زمانی پایان می‌یابد که به معنا برسید
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مرجان ایزدی ؛ ويراستار:الناز خجسته - آرایان - دیویی: 150.195 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 9 -77-9879-600-978 انتخاب
6- انسان در جستجوی معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - لیوسا - دیویی: 940.5318 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -094-340-600-978 انتخاب
7- آری به زندگی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:شهاب‌الدین عباسی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 150.195 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 9 -708-253-600-978 انتخاب
8- انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ مترجم:نهضت(فرنودی‌مهر) صالحیان - درسا - دیویی: 365.34 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 170000 ریال - 6 -26-6104-964-978 انتخاب
9- تلخیصی از کتاب انسان در جستجوی معنی
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ تلخيص:حشمت ثنایی - حک - دیویی: 940.5318 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 28000 ریال - 4 -59-6682-600-978 انتخاب
10- درون خود را جستجو کنید: خودشناسی و خودباوری
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ مترجم:الهام مبارکی‌زاده ؛ ويراستار:مینو تهمتن‌زاده - پل - دیویی: 365.34 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -005-233-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15