لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (85)
تالیف (86)
ترجمه (15)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (96)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صد افسانه
گردآورنده:محمد شمس ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌ ؛ گردآورنده:جمیله فراهانی - محراب قلم - دیویی: 398.2 - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 8 -129-103-600-978 انتخاب
2- اطلاعات عمومی: دایره‌المعارف برای بچه‌های کلاس اول: 500 سئوال و جواب
نويسنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -092-441-964 انتخاب
3- اولین اطلاعات عمومی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 2 -091-441-964 انتخاب
4- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 88 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -031-441-964 انتخاب
5- اولین اطلاعات عمومی برای بچه‌های قبل از دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 64 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 2 -088-441-964 انتخاب
6- اطلاعات عمومی برای بچه‌های کلاس اول
نويسنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 80 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 0 -092-441-964 انتخاب
7- اولین اطلاعات عمومی برای بچه‌های قبل از دبستان
مترجم:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 44 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 10000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
8- افسانه‌های نامادری
گردآورنده:محمدرضا شمس‌ ؛ گردآورنده:جمیله فراهانی ؛ ويراستار:محمدتقی رادشهیدی - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 3 -905-323-964-978 انتخاب
9- افسانه‌های نامادری
گردآورنده:محمدرضا شمس‌ ؛ گردآورنده:جمیله فراهانی ؛ ويراستار:محمدتقی رادشهیدی - موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -261-103-600-978 انتخاب
10- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 507.6 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1384 - 4000 نسخه - 10000 ریال - 0 -030-441-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11