لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (85)
تالیف (86)
ترجمه (15)
تهران (101)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (96)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 507 - 88 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 2000 ریال - 0 -030-441-964 انتخاب
2- اولین اطلاعات عمومی برای بچه‌های قبل از دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 64 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -089-441-964 انتخاب
3- صد افسانه
گردآورنده:محمد شمس ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌ ؛ گردآورنده:جمیله فراهانی - محراب قلم - دیویی: 398.2 - 640 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 200000 ریال - 8 -129-103-600-978 انتخاب
4- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 507.6 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 15000 ریال - 0 -030-441-964 انتخاب
5- افسانه‌های ملل: افسانه‌های اژدها، روباه، غول‌ها
گردآورنده:محمدرضا شمس‌ ؛ گردآورنده:جمیله فراهانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 398.2 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 0 -625-323-964-978 انتخاب
6- اولین اطلاعات عمومی برای بچه‌های قبل از دبستان
نويسنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 64 صفحه - جلد 2 - وزیری (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 1750 ریال - انتخاب
7- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 507 - 88 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 2000 ریال - 7 -032-441-964 انتخاب
8- 500 سوال و جواب علمی برای بچه‌های دبستان
گردآورنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 507 - 88 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1379 - 2000 ریال - 7 -032-441-964 انتخاب
9- کلاغه به خانه‌اش رسید
نويسنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 225 ریال - انتخاب
10- 500 سوال و جواب علمی: برای بچه‌های دبستان
نويسنده:جمیله فراهانی - خشایار - دیویی: 030 - 88 صفحه - جلد 3 - وزیری (مقوایی) - چاپ 4 سال 1375 - 1750 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11