لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (14)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در باغ تجربه‌ها: کارت قرمز
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 3 -979-436-964 انتخاب
2- هرمزگان پاره‌ای از خاک وطنم
نويسنده:علی فرخ‌مهر - لوح زرین - دیویی: 955.73 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 26000 ریال - 9 -46-8205-964 انتخاب
3- موفقها و ناموفقها
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1374 - 1800 ریال - 0 انتخاب
4- زیباترین دعوت
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ نقاش:همایون نکووقت‌تک - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa6.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 2 -490-436-964 انتخاب
5- چشمهای غزال
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 2 -173-364-964 انتخاب
6- این گونه بهتر زندگی بهتر
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 ریال - 0 -89-7077-964 انتخاب
7- در باغ تجربه‌ها: چشمهای ظاهربین!
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 120 صفحه - جلد 15 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 1 -246-353-964 انتخاب
8- این گونه بهتر زندگی بهتر
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7000 ریال - 0 -89-7077-964 انتخاب
9- در آینه
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa8 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2300 ریال - 6 -244-436-964 انتخاب
10- باغ بی‌بی گل
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ نقاش:ولی‌الله شاکر - نشر قو - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 8 -06-6412-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6