لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (14)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موفقها و ناموفقها
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 2 -456-436-964 انتخاب
2- عشق را باور کنم ؟
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 1 -179-364-964 انتخاب
3- فانوسهای روشن
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3100 ریال - 5 -947-436-964 انتخاب
4- انگشتر طلا: گلچینی از خاطرات معلمان
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 3 -410-353-964 انتخاب
5- زیباترین دعوت
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ نقاش:همایون نکووقت‌تک - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa6.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 نسخه - 3500 ریال - 2 -490-436-964 انتخاب
6- رمز گل یاس
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 2700 ریال - 7 -946-436-964 انتخاب
7- موفقها و ناموفقها
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
8- چون نیک نظر کرد ...
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.100955 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4800 ریال - 4 -527-353-964 انتخاب
9- تا گوهرآباد
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 6 -521-436-964 انتخاب
10- در باغ تجربه‌ها: سیب سرخ برای من!
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 112 صفحه - جلد 14 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 5 -048-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6