لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (14)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگشتر طلا: گلچینی از خاطرات معلمان
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 8 -940-436-964 انتخاب
2- در باغ تجربه‌ها: کلاس شما خشک است
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - مدرسه - 96 صفحه - جلد 18 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4100 ریال - 2 -528-353-964 انتخاب
3- در آینه
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2300 ریال - 6 -244-436-964 انتخاب
4- پرورش فکر و آشنایی با انشاء نویسی
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -63-7077-964 انتخاب
5- ما بچه‌ها حرف داریم گوش شنوا دارید؟
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 9500 ریال - 0 -269-364-964 انتخاب
6- دخترم گلبهار
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 نسخه - 3000 ریال - 4 -312-436-964 انتخاب
7- در باغ تجربه‌ها: کارت قرمز
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 3 -979-436-964 انتخاب
8- این گونه بهتر زندگی بهتر
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -89-7077-964 انتخاب
9- موفقها و ناموفقها
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 168 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 4200 ریال - 0 -457-436-964 انتخاب
10- فانوسهای روشن
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3100 ریال - 5 -947-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6