لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (72)
تالیف (124)
ترجمه (4)
تهران (124)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (128) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک مشت نقل رنگی
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ نقاش:نیره تقوی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 170 ریال - انتخاب
2- اسماعیل
نويسنده:امیرحسین فردی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 36000 ریال - 2 -363-506-964-978 انتخاب
3- بهار و باران: چهل قصه از زندگی امام صادق (ع)
نويسنده:ناصر نادری ؛ ويراستار:امیرحسین فردی ؛ ويراستار:محمدحسین محمدی - پیام محراب - دیویی: 297.9553 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 8500 ریال - 9 -08-7083-964-978 انتخاب
4- آشیانه در مه
نويسنده:امیرحسین فردی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 12000 ریال - 1 -221-302-964-978 انتخاب
5- کوچک جنگلی: داستانی از زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 15000 ریال - 7 -409-417-964 انتخاب
6- کوچک جنگلی: داستانی از زندگی و مبارزات میرزا کوچک‌خان
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 125000 ریال - 4 -409-417-964-978 انتخاب
7- کاش می‌توانستم با مورچه‌ها حرف بزنم!
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ به‌اهتمام:مریم فردی ؛ تصويرگر:نسیم بهاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 95000 ریال - 5 -1281-08-964-978 انتخاب
8- اسماعیل
نويسنده:امیرحسین فردی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 290000 ریال - 2 -363-506-964-978 انتخاب
9- میرزا کوچک‌خان
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ تصويرگر:راشین خیریه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0752 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 45000 ریال - 5 -1405-08-964-978 انتخاب
10- گل بهار و گنجشک
نويسنده:امیرحسین فردی - کوچک جنگلی - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1371 - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13