لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (72)
تالیف (124)
ترجمه (4)
تهران (124)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (128) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاه چمن
نويسنده:امیرحسین فردی - کیهان - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 9500 ریال - 3 -190-458-964 انتخاب
2- روح‌الله
نويسنده:امیرحسین فردی - سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ریزی ‌آموزشی‌، دفتر انتشارات ‌کمک ‌آموزشی - دیویی: 955.0842 - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 9 -25-5667-964 انتخاب
3- میرزا کوچک خان
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ تصويرگر:راشین خیریه - مدرسه - دیویی: 955.0752 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 12000 ریال - 0 -836-385-964-978 انتخاب
4- امام خمینی
نويسنده:امیرحسین فردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0842092 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 33000 ریال - 2 -197-385-964-978 انتخاب
5- آشیانه در مه
نويسنده:امیرحسین فردی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 39000 ریال - 8 -725-506-964-978 انتخاب
6- شنل قرمزی: برای کودکان 7 تا 11 سال
مترجم:امیرحسین فردی - کیهان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - انتخاب
7- حضرت اسماعیل (ع)
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ نويسنده:پرویز حاصلی - کیهان - دیویی: 297.156 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 4 -239-458-964-978 انتخاب
8- امام اول: زندگینامه امام علی (ع)
نويسنده:امیرحسین فردی - مدرسه - دیویی: 297.951 - 104 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 6000 ریال - 3 -956-353-964 انتخاب
9- امام خمینی قدس سره و ارزشها
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ گردآورنده: معاونت‌سیاسی‌نهادنمایندگی‌مقام‌معظم - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، روابط عمومی - دیویی: 955.0842 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
10- خسته نباشی گل بهار
نويسنده:امیرحسین فردی ؛ نقاش:نیلوفر میرمحمدی - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13