لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (79)
تالیف (0)
ترجمه (88)
تهران (88)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - افق - دیویی: 843.8 - 208 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1394 - 3000 نسخه - 135000 ریال - 0 -492-369-964-978 انتخاب
2- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.8 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 9 -52-6742-964-978 انتخاب
3- فینزل پیشگو
نويسنده:پاول فلایشمان ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ نقاش:مارشا سیوال - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 813 - 46 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 11000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
4- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده) بر اساس اقتباسی ازبئاتریس کانوی
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 7 -39-6003-964 انتخاب
5- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.8 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 9 -52-6742-964-978 انتخاب
6- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ بازنويسي:بئاتریس کانوی ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 276 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 9 -501-369-964-978 انتخاب
7- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ بازنويسي:بئاتریس کانوی ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 274 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 9 -501-369-964-978 انتخاب
8- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
9- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ مصحح:مارجری گرین - نشر افق - دیویی: 843.8 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 5 -60-6003-964 انتخاب
10- دور دنیا در هشتاد روز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - افق - دیویی: 843.8 - 210 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 38000 ریال - 0 -492-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9