لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (81)
تالیف (0)
ترجمه (90)
تهران (90)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (87)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -68-6742-964 انتخاب
2- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 65000 ریال - 9 -52-6742-964-978 انتخاب
3- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ بازنويسي:بئاتریس کانوی ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 274 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 140000 ریال - 9 -501-369-964-978 انتخاب
4- فینزل پیشگو
نويسنده:پاول فلاشیمان ؛ مترجم:محسن فرزاد - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 813 - 48 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 130 ریال - انتخاب
5- الیور تویست (متن کوتاه شده)
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 110000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
6- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 154 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
7- الیور تویست: متن کوتاه شده
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 95000 ریال - 2 -498-369-964-978 انتخاب
8- کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده) بر اساس اقتباسی ازبئاتریس کانوی
نويسنده:بئاتریس کانوی ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - دیویی: 843.8 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 7 -39-6003-964 انتخاب
9- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - افق - دیویی: 843.8 - 208 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -492-369-964-978 انتخاب
10- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد ؛ ويراستار:مژگان کلهر - نشر افق - دیویی: 843.8 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -68-6742-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9