لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویازاد آهنین: دختر آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ گرافيست:خسرو خسروی - باژ - دیویی: 813.6 - 336 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 520000 ریال - 1 -010-219-622-978 انتخاب
2- رویازاد آهنین: دختر آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ گرافيست:خسرو خسروی - باژ - دیویی: 813.6 - 338 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 445000 ریال - 1 -010-219-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1