لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان عشق
نويسنده:هانه اورستاویک ؛ مترجم:علی سلامی - گویا - دیویی: 839.8238 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -49-6528-622-978 انتخاب
2- داستان عشق
نويسنده:هانه اورستاویک ؛ مترجم:علی سلامی - گویا - دیویی: 839.8238 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -49-6528-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1