لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (208)
تالیف (9)
ترجمه (264)
تهران (273)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (273) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیچ‌یک از آن‌ها باز نمی‌گردد
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853 - 390 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 31000 ریال - 1 -269-311-964 انتخاب
2- رقص گردنبند
نويسنده:گراتسیا دلدا ؛ مترجم:بهمن فرزانه ؛ ويراستار:مژده دقیقی - کتاب خورشید - دیویی: 853.912 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 5 -79-7081-964-978 انتخاب
3- یادداشت‌های پنج‌ساله
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر ثالث - دیویی: 863.64 - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 100000 ریال - 3 -715-380-964-978 انتخاب
4- من، میکل آنژ، پیکرتراش "نامه‌های میکل آنجلوبوئو ناروتی"
گردآورنده:اروینگ استون ؛ گردآورنده:جین اوستین ؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 813 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 9000 ریال - 6 -0266-00-964 انتخاب
5- سرزمین باد
نويسنده:گراتسیا دلدا ؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 853.912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 0 -144-416-964 انتخاب
6- از طرف او
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه نشر آگه - دیویی: 853.912 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 55000 ریال - 0 -005-329-964 انتخاب
7- عشق در زمان وبا
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 863.64 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 310000 ریال - 0 -589-311-964-978 انتخاب
8- درخت تلخ
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853.914 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 110000 ریال - 5 -456-311-964-978 انتخاب
9- یک عالم با شما حرف دارم: داستان‌های کوتاه
نويسنده:لوئیجی پیراندلو ؛ مترجم:بهمن فرزانه ؛ ويراستار:ایرج کریمی - کتاب پنجره - دیویی: 853.912 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 5 -43-7822-964-978 انتخاب
10- برای سخنرانی نیامده‌ام
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر ثالث - دیویی: 863.64 - 148 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 50000 ریال - 4 -789-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28