لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (7)
تهران (2)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معصومیت خاطره‌ها
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:طاهر فرنود ؛ ويراستار:غلامحسین فرنود - ناصرالدین - دیویی: 791.4372 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -3-99136-622-978 انتخاب
2- موغامات آذربایجان
نويسنده:رامیز زهراب‌اوف ؛ مقدمه:عارف ملک‌اوف ؛ مترجم:مجید تیموری‌فر - نشر اختر - دیویی: 789 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 3 -38-8105-964 انتخاب
3- ابر دلباخته
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:علی کاتبی ؛ مترجم:غلامحسین فرنود - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 894.3533 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 8 -130-362-964 انتخاب
4- موغامات آذربایجان
نويسنده:رامیز زهراب‌اوف ؛ مقدمه:عارف ملک‌اوف ؛ مترجم:مجید تیموری‌فر - نشر اختر - دیویی: 789 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 16000 ریال - 3 -38-8105-964 انتخاب
5- در بساط نکته‌دانان
نويسنده:غلامحسین فرنود ؛ ويراستار:حمید بخشمند - ستوده - دیویی: 8fa8.862 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 800000 ریال - 0 -68-5003-600-978 انتخاب
6- موغامات آذربایجان
نويسنده:رامیز زهراب‌اوف ؛ مقدمه:عارف ملک‌اوف ؛ يادداشت:غلامحسین فرنود - اختر - دیویی: 789.93 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 125000 ریال - 3 -35-8105-964-978 انتخاب
7- دومان
نويسنده:کورش حاجی‌زاده ؛ نويسنده:غلامحسین فرنود ؛ مترجم:عبدالله باقری‌حمیدی - سازمان عمران و بهسازی شهری - دیویی: 690.0955 - 130 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 0 -252-330-964 انتخاب
8- قهرمان بزرگ
نويسنده:یوری‌اله شاو ؛ مترجم:غلامحسین فرنود - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 823 - 222 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 200 ریال - انتخاب
9- موغامات آذربایجان
نويسنده:رامیز زهراب‌اوف ؛ مقدمه:عارف ملک‌اوف ؛ يادداشت:غلامحسین فرنود - اختر - دیویی: 955.075 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 25000 ریال - 3 -35-8105-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1