لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(132)
چاپ مجدد (295)
تالیف (414)
ترجمه (13)
تهران (410)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (427) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیه ما فیه: به همراه شرح کامل دشواری‌ها، اصطلاحات عرفانی، اشارات و تلمیحات: بر اساس نسخه‌ی ...
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:زینب یزدانی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - تیرگان - دیویی: 297.825 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 29000 ریال - 0 -28-5810-964 انتخاب
2- کلیات شمس تبریزی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:اردوان بیاتی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - دوستان - دیویی: 8fa1.31 - 1346 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 55000 ریال - 0 -17-6207-964 انتخاب
3- شرح زندگانی مولوی (جلال‌الدین محمد بلخی)
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - تیرگان - دیویی: 8fa1.31 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 19000 ریال - 7 -02-5810-964 انتخاب
4- کلیات شمس تبریزی: مشتمل بر 42000 بیت اشعار فارسی و عربی و ملمعات 3502 غزل‌بو قصیده و مقطعات ...
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ گردآورنده:محمدحسن فروزانفر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.31 - 1572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1384 - 75000 ریال - 3 -0276-00-964 انتخاب
5- فیه ما فیه: مقالات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد صدری ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - نشر نامک - دیویی: 297.825 - 199 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 15000 ریال - 964-6895-00-X انتخاب
6- کلیات دیوان شمس تبریزی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:ابوالفتح حکیمیان ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - پژوهش - دیویی: 8fa1.31 - 895 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 6 -60-5624-964 انتخاب
7- مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - معین - دیویی: 8fa1.31 - 336 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 35000 ریال - 9 -78-7603-964 انتخاب
8- سخن و سخنوران
نويسنده:محمدحسن فروزانفر - زوار - دیویی: 8fa1.009 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 98000 ریال - 4 -316-401-964-978 انتخاب
9- شاهنامه فردوسی: بر اساس نسخه چاپ مسکو
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مقدمه:محمدحسن فروزانفر - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 8fa1.21 - 1376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 1390000 ریال - 9 -71-5026-600-978 انتخاب
10- مثنوی معنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمدحسن فروزانفر ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - میلاد - دیویی: 8fa1.31 - 1112 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1396 - 550000 ریال - 8 -51-6261-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43