لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌های ون‌گوگ: متن کامل (1 و 2)
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نگاه - دیویی: 759.9492 - 568 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 725000 ریال - 1 -083-351-964-978 انتخاب
2- نامه‌های ون‌گوگ: متن کامل
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نگاه - دیویی: 759.9492 - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 1 -083-351-964-978 انتخاب
3- نامه‌های وان گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نیما - دیویی: 759 - 408 صفحه - (در2جلد ) - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
4- نامه‌های وان گوگ
نويسنده:ونسان وان‌گوگ ؛ مترجم:رضا فروزی - نیما - دیویی: 759 - 392 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1