لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(114)
چاپ مجدد (134)
تالیف (71)
ترجمه (177)
تهران (244)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (248) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیامهای مردمی در قرن هفتم و هشتم هجری
نويسنده:یعقوب آژند - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 955.062 - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 210 ریال - انتخاب
2- تاریخ نگاری در اسلام (مجموعه مقالات )
نويسنده:ه‌.آ.ر. گیب ؛ مترجم:یعقوب آژند - نشر گستره - دیویی: 297 - 307 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 560 ریال - انتخاب
3- تاریخچه زیبائی‌شناسی و نقد هنر
نويسنده:یوگو اسپریتو ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 701 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 7000 ریال - انتخاب
4- سلجوقیان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 955.052 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 34000 ریال - 1 -48-5996-964 انتخاب
5- تجدد ادبی در دوره مشروطه
نويسنده:یعقوب آژند - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa0.9 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 60000 ریال - 2 -51-8168-964 انتخاب
6- فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
نويسنده:جان هاسپرس ؛ نويسنده:راجر اسکراتن ؛ مترجم:یعقوب آژند - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 701.17 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 9500 ریال - 2 -4324-03-964 انتخاب
7- خانواده ما و داستانهای دیگر
نويسنده:یعقوب آژند - موسسه انجمن قلم ایران - دیویی: 8fa3.62 - 366 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 4 -46-5535-600-978 انتخاب
8- ایلخانان
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی - مولی - دیویی: 955.063 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 160000 ریال - 9 -87-5996-964-978 انتخاب
9- نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)
نويسنده:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 759.955 - 478 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 660000 ریال - 0 -478-530-964-978 انتخاب
10- دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)
نويسنده:کارلا کلاوسنر ؛ مترجم:یعقوب آژند - امیرکبیر،موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 955.052 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -0823-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25