لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (19)
تالیف (38)
ترجمه (1)
تهران (38)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تعبیر فال‌گونه ...
خطاط:سیداحمد میرخانی ؛ شارح:نصرالله آژنگ ؛ مصحح:محمد قزوینی - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 608 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 25000 ریال - 3 -025-336-964 انتخاب
2- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ تهيه و تنظيم:علیرضا عالمگیرتهرانی ؛ تهيه و تنظيم:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 570 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 4 -04-8481-964-978 انتخاب
3- دانستنیهای ایران و جهان
نويسنده:نصرالله آژنگ ؛ به‌اهتمام:سعید عالمگیرتهرانی - عالمگیر - دیویی: 030 - 590 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 42000 ریال - 5 -07-8481-964 انتخاب
4- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1387 - 85000 ریال - 0 -016-336-964-978 انتخاب
5- زندگی زیباست
نويسنده:تیمور محسنی‌نیا ؛ ويراستار:نصرالله آژنگ - نشر محمد - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11000 ریال - 1 -009-336-964 انتخاب
6- دیوان حافظ: با تعبیر غزلیات
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ شارح:نصرالله آژنگ - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 608 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - انتخاب
7- چیستان، لغز، معما شامل: چیستانهای منظوم، چیستانهای‌آهنگ‌دار، چیستانهای فکری ...
نويسنده:نصرالله آژنگ - نشر محمد - دیویی: 398.6 - 254 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 5 -007-336-964 انتخاب
8- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی با معنی و بیان غزل بر اساس نسخه تنظیم شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، به همراه با سه غزل منسوب
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:نصرالله آژنگ ؛ خطاط:سیداحمد میرخانی - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 118000 ریال - 4 -016-336-964 انتخاب
9- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، تعبیر فال‌گونه ...
خطاط:سیداحمد میرخانی ؛ مقدمه:نصرالله آژنگ - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 35000 ریال - 4 -016-336-964 انتخاب
10- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - نشر محمد - دیویی: 8fa1.32 - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3 -025-336-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4